Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Så sätts hyrorna i Sverige

Det svenska hyressystemet är i jämförelse med andra länder unikt då det är ganska komplext. Systemet bygger på tre centrala beståndsdelar som i teorin sägs vara lika viktiga; Hyreslagens bruksvärdesprincip, hyresförhandlingssystemet och en betydande allmännyttig sektor som ska handla ansvarsfullt och långsiktigt utan vinstsyfte. Målet med systemet är att skapa förutsättningar för en motiverad hyresutveckling med rättvisa…

Alva Sundquist

Tessins investerarskola #9: Det här med risk

Att alla investeringar är förknippade med någon typ av risk är nog de flesta medvetna om. Om inte annat blir man ständigt upplyst om detta via schablonartade varningstexter från fondbolag och emissionsinstitut. Men vilka risker är specifika för just fastighetsinvesteringar? Naturligtvis skiljer sig riskerna åt mellan projekten beroende på underliggande fastigheten, projektägaren, motparter, geografisk placering etc, men…

Jonas Björkman

Tessins investerarskola #8: Nytt skatteförslag slår mot fastighetsbranschen

Vi har i Tessins investerarskola #4 lyft frågan om paketering av fastigheter och de skatte- och transaktionsmässiga fördelar som detta för med sig. I mars 2017 överlämnades däremot betänkandet “ Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet ” till regeringen, vilken kan komma att påverka fastighetsbranschen framöver. De framlagda reglerna föreslås träda i kraft den…

Jonas Björkman

Tessins investerarskola #5: Värdemaximera mera

Inför din lägenhetsförsäljning så värdemaximerar du genom att fylla lägenheten med stora mängder snittblommor, citroner och märkestvålar. Mäklaren övertygar spekulanterna om att belåningsnivån i föreningen inte är något att oroa sig för samt att trafiken utanför fönstret ger en skön New York-känsla. Lite Manhattan mitt i Borås liksom. Även kommersiella fastigheter ökar naturligtvis i värde med rätt…

Jonas Björkman