Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Vilka länder har reglerat crowdfunding?

Australien, Storbritannien, Finland, Italien, USA, Belgien, Österrike, Portugal, Nya Zeeland, Kanada, Tyskland, Brasilien och Sydkorea. Dessa länder har något gemensamt, nämligen att vart och ett har tagit fram särskild rättslig reglering av crowdfunding. Listan är däremot inte uttömmande och därutöver finns det även länder som efter utredningar har kommit fram till att crowdfunding redan regleras av tidigare lagstiftning…

Nicholas Ahonen