Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Sök stöd hos Boverket för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Boverket utlyser emellanåt stöd som rör byggande, samhällsutveckling och gemensamma miljöer. I många fall riktas stöden mot kommuner och forskningsinstitut, men ibland ingår också privata aktörer i målgruppen. Just nu, fram till den 8 oktober 2018, pågår ansökningsperioden för ekonomiskt stöd för utveckling inom innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet är öppet att ansöka om för svenska företag som…

Nicholas Ahonen