Nordens största investeringsplattform inriktad på fastigheter

Information för dig som är aktieägare

För aktieägare i Tessin Nordic Holding finns relevant infomation om bolaget i bolagsbeskrivningen samt på hemsidan Investor Relations. Mer information om noteringsprocessen samt preliminär tidsplan finns här.

Om Tessin

Tessin är Nordens största plattform för fastighetsinvesteringar med över 55 000 registrerade medlemmar. På Tessins projektsida presenteras nya investeringsmöjligheter varje vecka av olika karaktär. Sedan starten har Tessin rest nästan tre miljarder kronor i kapital fördelat på över 280 fastighetsprojekt. Genom att skapa ett konto blir du uppdaterad med investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka!

Ladda ner vår e-bok

För dig som är intresserad av att fördjupa dig ytterligare i fastighetsinvesteringar finns vår e-bok: "9 steg till en lyckad fastighetsinvestering".

Steg för steg

Så fungerar det

1. Utforska

Börja med att leta efter ett fastighetsprojekt som du tror på och vill placera ditt kapital i.


2. Investera

När du hittat ett projekt som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.


3. Följ

Via Tessin får du sedan löpande information om fastighetsprojektet du valt att investera i.


4. Avkastning

Avkastning skapas genom återbetalning av lån jämte ränta.

Låntagarens perspektiv

Fastighetsbolag i behov av kapital?

Tidigare motsvarade andelen eget kapital 25 procent av projektfinansieringen, men i dagsläget har bankernas krav på fastighetsaktörer dubblats. De förhöjda kraven kom i samband med att regelverket Basel III infördes, ett regelverk som tvingat banker att införa mer restriktiva utlåningspolicys. Konsekvensen är ett stort finansieringsgap på fastighetsmarknaden som behöver ersättas med andra typer av finansieringskällor. Tessin har öppnat upp möjligheten för små och medelstora fastighetsaktörer att uppnå en högre belåningsgrad genom att erbjuda flexibel finansiering via plattformens investerarnätverk.