Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invest in Growing rental stock in central locations

Skara

Invest in a growing rental stock of well-cared-for properties valued at SEK 190 million and located centrally in cities with high demand for housing.

Översikt

Ett investmentbolag som tidigare investerat i förnyelsebar energi planerar att utöka sitt bestånd med hyresbostäder i små och medelstora regionstäder i södra Sverige och tar nu in kapital för fortsatta förvärv. Målet är att inom 1-2 år äga hyresfastigheter för runt 500 mkr.

Investeringen löper med en preferensränta på 11 % årligen och investeraren kan lösa in sina aktier varje år från och med 2017.

Bolagets styrkor

 • Större bestånd med sund belåning
 • Årlig inlösenrätt (från 2017)
 • 11 % fast preferensränta

 • Översikt

  Översikt

  Ett investmentbolag som tidigare investerat i förnyelsebar energi planerar att utöka sitt bestånd med hyresbostäder i små och medelstora regionstäder i södra Sverige och tar nu in kapital för fortsatta förvärv. Målet är att inom 1-2 år äga hyresfastigheter för runt 500 mkr.

  Investeringen löper med en preferensränta på 11 % årligen och investeraren kan lösa in sina aktier varje år från och med 2017.

  Bolagets styrkor

  • Större bestånd med sund belåning
  • Årlig inlösenrätt (från 2017)
  • 11 % fast preferensränta

 • Bolaget
 • Fastigheter
 • Teamet
 • Investeringsvillkor
 • Nyheter 17