Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invest in Eftertraktat skärgårdsprojekt under byggnation

Ljusterö

En fastighetsutvecklare uppför ett bostadsprojekt med 16 bostäder i form av parhus, friliggande villor samt Attefallshus i Stockholms skärgård. Lånet löper upp till 21 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu en tredje etapp i ett pågående bostadsprojekt på Ljusterö, ca 55 km nordöst om centrala Stockholm. Projektets första och andra etapp är färdigställda och inflyttade. Den tredje etappen avser 16 bostäder i form av fyra parhus, fyra friliggande villor samt fyra Attefallshus. Byggnationen är i full gång och i dagsläget pågår gjutningen av grunderna. Inflyttning planeras starta under Q1 2021.

I dagsläget är 13 av 16 enheter sålda med upplåtelseavtal och ytterligare två lägenheter har seriösa intressenter. Teamet bakom projektet har tidigare rest kapital via Tessin för färdigställandet av etapp 2 och lånet återbetalades till investerarna i april 2020. Bolaget som ställer borgen för det aktuella lånet redovisade en balansomslutning om ca 15,4 mkr i det senaste bokslutet per 2019-06-30.

Enligt plan genomförs nu den andra kapitalresningen om 7 mkr med möjlighet till överteckning upp till 10 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 21 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

 • Pågående byggnation
 • 13 av 16 enheter sålda
 • Återbetald kapitalresning via Tessin

 • Overview

  Översikt

  En fastighetsutvecklare uppför nu en tredje etapp i ett pågående bostadsprojekt på Ljusterö, ca 55 km nordöst om centrala Stockholm. Projektets första och andra etapp är färdigställda och inflyttade. Den tredje etappen avser 16 bostäder i form av fyra parhus, fyra friliggande villor samt fyra Attefallshus. Byggnationen är i full gång och i dagsläget pågår gjutningen av grunderna. Inflyttning planeras starta under Q1 2021.

  I dagsläget är 13 av 16 enheter sålda med upplåtelseavtal och ytterligare två lägenheter har seriösa intressenter. Teamet bakom projektet har tidigare rest kapital via Tessin för färdigställandet av etapp 2 och lånet återbetalades till investerarna i april 2020. Bolaget som ställer borgen för det aktuella lånet redovisade en balansomslutning om ca 15,4 mkr i det senaste bokslutet per 2019-06-30.

  Enligt plan genomförs nu den andra kapitalresningen om 7 mkr med möjlighet till överteckning upp till 10 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 21 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

  Investeringens styrkor

  • Pågående byggnation
  • 13 av 16 enheter sålda
  • Återbetald kapitalresning via Tessin

 • Borrower
 • Project
 • Terms
 • Timeplan
 • Questions 4
 • News 1