Försålda bostäder med markarbete i slutfas

Lyft 2
Järvsö

En fastighetsutvecklare renoverar och expanderar en befintlig gästgård till ett flerbyggnadskomplex med totalt 45 bostadsrätter i centrala Järvsö. Markarbetet är i slutfas och i dagsläget är 30 av 45 bostäder sålda med förhandsavtal. Lånet löper upp till 15 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare renoverar och expanderar en befintlig gästgård till ett flerbyggnadskomplex med totalt 45 bostadsrätter med 1-3 RoK i Järvsö. Bygglov är beviljat och i dagsläget är 30 av 45 enheter sålda med förhandsavtal. Vid fastighetsförvärvet fanns fyra byggnader varav två har rivits då de kommer att ersättas med nyproduktion. Markarbetet inför nybyggnationen och den invändiga rivningen av de resterande två byggnaderna är i slutskedet. Tillträde beräknas till december 2021.

I närområdet finns bl.a. Järvsöbadens golfbana, Järvzoo och Järvsöbacken med möjlighet till utförsåkning på vintern och cykling på sommaren. Projektet har värderats till ca 43 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt november 2020) med en vinstmarginal på ca 19 %. Hittills har ca 8,3 mkr investerats i projektet i form av bl.a. fastighetsförvärv och projektering.

Bolaget lånar nu in upp till 8,5 mkr för att delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det andra lyftet i ett byggkreditiv bestående av tre till fyra lyft under 2020/2021. Lånet löper upp till 15 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • 30 av 45 sålda enheter
  • Vinstmarginal ca 19 %