Hvad sker der, hvis projektejeren ikke kan tilbagebetale lånet til tiden?

Hvis et selskab ikke har mulighed for at tilbagebetale et lån ifølge en fastsat tidsplan, vil dette som regel udløse en opsigelse i henhold til lånebetingelserne. Låneagenten har kun mandat til at handle, hvis långiver, der repræsenterer mere end 50 % af det samlede udestående beløb, stemmer for en opsigelse. Hvis opsigelse ikke finder sted, løber lånet videre med en morarente på yderligere 5 % ud over den aftalte rente indtil tilbagebetalingsdagen. Information om processen ved forsinkelse samt om aftalt morarente er angivet i gældsbrevets lånebetingelser. Alle långiverens rettigheder udøves eksklusivt og udelukkende af Intertrust (Sweden) AB, der er valgt af Låntageren til at agere låneagent, så agenten har kontrol over sikkerheden, indtil långiveren har opfyldt sine forpligtelser (betalt).

Til ofte stillede spørgsmål